Rijschool PamelaVRB Rijschool

Deze VRB-website is van de belangenvereniging van en voor zelfstandige autorijschoolhouders en rijinstructeurs. Naast de belangen van de rijscholen, worden ook de belangen van jou als aspirant bestuurder behartigd.

Helaas zijn er in Nederland nog teveel rijschoolhouders, die niet georganiseerd zijn bij een branche vereniging. Zij werken veelal zelfstandig en hebben geen interesse om collectief de rijschoolbranche
te dragen.

De VRB leden, zijn gemotiveerde rijschoolhouders/instructeurs, die hun beroep serieus nemen en als hoofdtaak hebben om hun kandidaten zo goed mogelijk voorbereid door het examen te loodsen. Na het behalen van je rijbewijs zal je, veilig, vlot en zelfstandig kunnen deelnemen aan het hedendaagse verkeer als beginnende bestuurder en uitgroeien tot een ervaren chauffeur.

Branche overleg

De VRB neemt deel aan diverse klankbordgroepen en commissies. Wij overleggen met meerdere branche genoten, om een aantal zaken goed werkbaar te houden met en voor jullie als aspirant bestuurder. Denk hierbij aan:

  • Het kort houden van wachttijden voor theorie- en praktijkexamens bij het CBR;
  • Goed contact houden met het CBR om alle examens zo goed mogelijk te laten verlopen;
  • Overleg plegen en voorstellen doen richting het Ministerie om ontstane problemen te tackelen;
  • De aangesloten rijschoolhouders scherp te houden d.m.v. goede bijscholing;
  • De rijschoolhouders op tijd informeren over wetswijzigingen;
  • Door goede onderlinge samenwerking kunnen rijschoolhouders elkaar de helpende hand bieden bij calamiteiten zoals problemen met de auto’s of bij vervanging ziekte.