Rijschool PamelaAlgemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Pamela. De rijlessen worden gegeven:

  • met een tijdsduur van minimaal 60 minuten.
  • voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden.

Artikel 1

1.1 De cursist krijgt theoriemateriaal en/of praktijkles van een instructeur die dan de eisen van de wet rijonderzicht motorvoertuigen (WRM) voldoet.

1.2 De instructeur moet in het bezit zijn van dit instructeurcertificaat.

1.3 De lesauto moet voldoen aan alle eisen die het CBR aan deze auto stelt.

1.4 De cursist legt zijn of haar rijexamen af in de auto waarin les gegeven wordt, in geval van overmacht kan het gebeuren dat de cursist in een vervangende goedgekeurde lesauto examen aflegt.

1.5 De instructeur overlegt regelmatig met de cursist de voortgang in relatie tot de exameneisen. Overleg buiten lestijd daarbij hebben wij het recht om deze tijd in rekening te brengen.

1.6 Indien de rijles niet door kan gaan wegens ziekte van de instructeur of door weersomstandigheden, dan wordt de cursist hiervan op de hoogte gesteld. Deze rijles wordt dan ook niet in rekening gebracht. De cursist kan in dit geval geen aanspraak maken op een vergoeding.

1.7 De cursist zorgt ervoor op tijd op de afgesproken plaats aanwezig te zijn. Is de cursist te laat dan wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Wanneer de cursist dan nog niet is gearriveerd, zal de instructeur weggaan en heeft Rijschool Pamela het recht deze les in rekening te brengen.

1.8 De cursist dient te allen tijde de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.

1.9 Alle cursisten dienen tijdens de rijlessen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

1.10 Een les te laat afzeggen (minimaal 24 uur van te voren) wordt bij de cursist in rekening gebracht. Alleen bij dringende reden zoals een overlijden van een familielid wordt hiervoor een uitzondering.

1.11 De Rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingskosten/administratiekosten in rekening te brengen.

1.12 Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen en eventueel de gereserveerde lessen en examen te staken.

1.13 De Rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de rijlessen de losse lesprijs te verhogen.

1. 14 In geval van calamiteiten, waarvoor de rijschool ten opzichte van de cursist aansprakelijk is heeft de rijschool een rijschool polis afgesloten.

1.15 De cursisten dienen alle noodzakelijke informatie m.b.t. medische en/ of psychische toestand, medicijn, alcohol, drugsgebruik of andere verdovende middelen dit aan de instructeur te melden en te bespreken.

1.16 Indien schade ontstaat als gevolg van 1.15 heeft Rijschool Pamela het recht deze te verhalen op de cursist.

1.17 Indien zoals beschreven in 1.15 verzwegen wordt heeft Rijschool Pamela het recht de lesovereenkomst per direct te beëindigen. Zonder enige restitutie van lesgelden.

1.18 Bij annuleren van een examen in verband met een dringende geldige reden worden de door het CBR administratiekosten in rekening gebracht.

1.19 Als het rijexamen niet doorgaat vanwege bijvoorbeeld het slechte weer. Dan hoeft de cursist voor het examen geen extra kosten te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van 1 rijles in rekening te brengen.

1.20 De cursist is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste stukken voor het examen. Mocht de cursist niet in het bezit zijn van de juiste stukken dan moet hij/zij de kosten van een nieuw examen zelf betalen.

1.21 Als tijdens het praktijkexamen het lesvoertuig afgekeurd word door de examinator zorgt de rijschool ervoor dat er een nieuw praktijkexamen zonder extra kosten wordt aangevraagd.

1.22 Indien de cursist een lespakket is aangegaan met Rijschool Pamela en aan het einde van het pakket blijkt dat hij/zij nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan kan de cursist nog geen gebruik maken van het examen. De cursist dient dan extra lessen te volgen tot hij/ zij volgens het oordeel van de instructeur hier klaar voor is.

1.23 Er vindt geen restitutie van pakketgeld plaats.

1.24 Het afgenomen lespakket is na afname 1 jaar geldig.

1.25 Als de leerling onder invloed van alcohol of drugs is, zal de les geannuleerd worden. Deze les wordt alsnog in rekening gebracht.